کارون

www.karon01.persianblog.ir

 
یا بویة شو طال السفر
نویسنده : بی نام - ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٩
 
یا بویة شو طال السفر جایمته ترجع
ونیت ون المنذبح کلبی تکطع
وافراک والغربه ومرض جبدی iiتصدع
واعتب یادار الموحشة وبس صدى الاسمع
لیش الاهل یادارنة ترکونی iiوحدی
****
لیش الاهل یادار هاشم صاروا iiبعید
جنتی مزهره بضل ابوی وعمی iiالحید
کل طفله یادار الاهل حضن الاهل iiعید
نار الکلب یادار هاشم کامت iiازید
شخلیتی یا دار الاهل من ضیم iiعندی
****
یا کلبی ملیت النشد وانکطع iiضنی
یا کلبی شیبنی الوکت من زغر سنی
یا کلبی شوکک عذبک یا روحی iiحنی
یا کلبی سافر کربله واهناکه iiذبنی
یاکلبی ملیت الصبر لهنانه iiحدی