کارون

www.karon01.persianblog.ir

 
(غَمَدان) آسمانخراش یمن
نویسنده : بی نام - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
 

دوستان در این جا مطالبی را در مورد قصر ویران شده ی ( غَمَدان)

از لغت نامه ی ( دهخدا) نقل خواهم کرد تا بیشتر با عظمت این بنای

تاریخی آشنا شویم

بسیاری این قصر را نخستین آسمانخراش جهان باستان می دانند

در واقع قصر غمدان یک شاهکار معماری بزرگ بود که بنا به گفته ی

باستان شناسان توسط (( الیشرح)) پادشاه بزرگ ( حِمیَر) بنا شد و

سپس به دستور خلیفه ی سوم ( عثمان) ویران می شود.

هرچند که امروزه دیگر اثری از قصر به جز تعدادی تپه ی ویران نیست

اما شکوه این قصر نام خود را در ذهن تاریخ

باستان بخوبی حک کرد.

حال ادامه ی مطلب را از لغت نامه ی دهخدا نقل خواهم کرد

 این مطلب توسط منابع بسیار غنی فراهم شده است.==========================================

نام عمارتی بود بسیار عالی و در زمان خلفا فرودآوردند. (برهان قاطع).

کوشکی است به صنعای یمن . (منتهی الارب ).

نام قصری معروف و مشهور در یمن ، گویند هفت سقف داشته و در میان هر دو سقف چهل ستون ، ودر زمان خلفا آن را فرودآوردند، و صاحب برهان به فتح غین گفته ، ولی به ضم اصح است . اگرچه فارسی مانند است ، ولی عربی است . (منتهی الارب ) (انجمن آرا) (آنندراج ).

این قصر بدست حبشیان به سال 525 م . ویران شد. (ازاعلام المنجد).

در سفرنامه ناصرخسرو چ مجتبی مینوی ص 3 آمده است : قصر غمدان در یمن است ، بشهری که آن را صنعا گویند، و از آن قصر اکنون بر مثال تلی مانده است در میان شهر و آنجا گویند که خداوند آن قصر پادشاه همه جهان بوده است ، و گویند که در آن تل گنجها و دفینه های بسیار است و هیچکس دست بر آن نیارد بردن ، نه سلطان و نه رعیت - انتهی .

و حمداللّه مستوفی در نزهة القلوب چ لیدن ص 263 آرد: قصر غمدان که از معظمات و منزهات عمارات جهان بوده در صنعا بوده است و بر درگاهش نوشته بودند: و لقد علمناه ان لا تخلد ولکن علمناه اخرج ساعة. عثمان آن را خراب کرد - انتهی .

و در تجارب السلف آمده : غمدان کوشکی بود در یمن که در همه جهان نظیر نداشت و حاجیان چون از حج بازگشتندی به تفرج و نظاره آن کوشک رفتندی و تعجبها نمودندی و گفتندی این از خانه مکه نیکوتر است ، عثمان گفت تا آن را ویران کردند تا بیش هیچ بنا را بر بنای خانه کعبه تفضیل ندهند. (از حاشیه دیوان ناصرخسرو چ مینوی ص 3).

خواندمیر در حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 621 آرد: و از غرایب صنعاء قصر غمدان است که بعضی از تبابعه یمن آن را بنا کرده اند. و یک رکن آن خانه زرد و دیگری سفید ودیگری سرخ و دیگری سبز بوده است ، و در عجایب البلدان مذکور است که غمدان آن قدر ارتفاع داشت که در وقت طلوع آفتاب طول سایه آن بسه میل میرسید، و سقف آن خانه از یک پاره سنگ رخام ترتیب داده بودند و بر هر رکنی از ارکان اربعه آن صورت شیری تصویر کرده و چون باد بر آن خانه وزیدی از آن تمثالها آواز شیر مسموع شدی . گویند که عثمان بن عفان رضی اللّه عنه در زمان خلافت خود به هدم قصر غمدان فرمان داد. بعضی از اهل کیاست باوی گفتند که بر کتابه آن قصر این کلمه مکتوب است :اسلم غمدان ان هادمک مقتول ، و ایضاً طایفه ای از کاهنان میگفته اند که ویران کننده غمدان ، البته به قتل خواهد رسید، پس مناسب آن است که از سر انهدام آن بنا درگذری . عثمان این سخن را بسمع قبول جا نداد و آن قصر را ویران کرد. بعد از اندک زمانی کشته شد - انتهی .

و در معجم البلدان آمده : بعضی کلمه غمدان را مصحف کرده عمدان به عین مهمله گفته اند. و غمدان رواست که جمع غمد باشد که بمعنی پوشش است ، مانند: ذئب و ذوبان . و این قصر نسبت به قصرها و بناهای دیگر مثل پوشش بود. گویند: لِیَشرَح بن یحصب خواست که قصری میان صنعاء و طیوه بسازد بنایان و معماران را احضار کرد. آنان برای اندازه گیری ریسمان کشیدند مرغی بر آن نشست و آن را برد. به دنبال مرغ رفتند تا آنکه در محل غمدان آن را انداخت . لیشرح گفت : قصر را در همین جا بسازید، پس به چهار وجه آن را ساختند: سفید، سرخ ، زرد و سبز، و در اندرون آن قصری با هفت سقف بنا کردند میان هر دو سقف چهل ذراع فاصله بود. و در بالای آن قصر خانه ای از رخام رنگین ساختند و در آن چراغها ترتیب دادند. هنگامی که چراغها روشن میشدند همه قصر از بیرون بسان برق میدرخشید، و کسی که از دور می نگریست می پنداشت که برق یا باران است ، و بعضی گفته اند قصر غمدان راسلیمان بن داود (ع ) ساخته است . وی به شیاطین امر دادتا برای بلقیس سه قصر در صنعاء بسازند، و آنها غمدان ، سِلحین و بَینون بودند - انتهی .

و رجوع به معجم البلدان ، منتهی الارب ، قاموس الاعلام ترکی ، الحلل السندسیة ج 1 ص 194، تاریخ جهانگشای جوینی ج 1 ص 91، مجمل التواریخ و القصص ص 157 و 287، ترجمه محاسن اصفهان ص 116 و العقد الفرید چ مصر ج 1 ص 268 و 269 شود:

 

 

با آنکه برآورد به صنعا در غمدان
بنگر که نمانده ست نه غمدان و نه صنعا.

ناصرخسرو.


آن همه یک دو سه دیر غم دان
نه سدیر است و نه غمدان چه کنم .

خاقانی .

سدیر نام کاخ عربی معروفی می باشد