این دعا را منتشر کنیدوببینید چطور غمهایتان از بین میرود

این دعا را منتشر کنیدوببینید چطور غمهایتان از بین میرود


((سبحان الله یافارج الهمّ ویاکاشف الغم فرّج همى ویسرّ أمرى و أرحم ضعفى و قلة حیلتى وأرزقنى من حیث لا أحتسب یارب العالمین))


حضرت محمد(ص)فرمودند هرکس مردم را از این دعا باخبر کند در گرفتاریش گشایش پیدا میکند.

/ 0 نظر / 18 بازدید